Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „ORATORIUM”

Zgromadzenia
Sióstr Św. Michała Archanioła

ul. Basztowa 15 37-700 Przemyśl

tel  16 678 61 41 

http://www.przemysl.michalitki.pl

email: oratoriumprzemysl@michalitki.pl

NIP: 795 22 29 392

Regon: 040000180-00178

PKD 2007 – 8899Z

Nr konta: PKO BP:     69 10204274 0000 1102 0017 0647

Wiadomości

Konkurs na anielski strój

Konkurs na anielski strój

Już kolejny rok nasi wychowankowie Oratorium wzięli udział w konkursie na strój Św. Michała Archanioła, organizowany przed s. Dorotę Burczyk w kościele Ojców Karmelitów. Czwórka naszych wychowanków: Alwaro, Piotr, Weronika i Gracjan zaprezentowali się znakomicie w...

Ogłoszenia:

klauzula Oratorium

Dziękujemy

Program integracji społeczności romskiej w PL

Zajęcia dodatkowe

W naszym Oratorium prowadzimy następujące zajęcia: muzyczne, plastyczne, sportowe, taneczne, teatralne, socjoterapeutyczne.

Prowadzimy też korepetycje: z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego.

O naszym "Oratorium":

O NAS:

Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Oratorium” Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Przemyślu na ul. Basztowej jest niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego.

Placówka podczas pracy dziennej w godzinach od 12:10 do 18:40 we wszystkie dni robocze obejmuje działaniem wychowawczym, opiekuńczym i edukacyjnym dzieci i młodzież, a przez to wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji.

Oratorium przeznaczone jest dla dzieci w normie intelektualnej w wieku od 6 do ukończenia szkoły średniej:

– Z rodzin wielodzietnych i będących w trudnej sytuacji materialnej;

– Z zaburzeniami zachowania, które sprawiają problemy wychowawcze;

– Zagrożonej demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem.

Katolicka Świetlica ORATORIUM opiera swoją organizację na zasadach wspólnoty, w której pielęgnuje się rodzinna atmosferę.

Celem Placówki jest wszechstronne wychowanie i tworzenie właściwych, dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków opiekuńczo – wychowawczych, religijnych, zdrowotnych i materialnych.

Świetlica „ORATORIUM” realizuje swoje zadania przez:

– pomoc w nauce, także korepetycje z różnych przedmiotów szkolnych;
– zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, sportowe i teatralne;
– pomoc w trudnościach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych;
– zajęcia socjoterapeutyczne;
– indywidualne programy wychowawcze;
– dożywianie;
– stałą współpracę z rodziną;
– współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołą i innymi instytucjami.

KADRA:

Dyrektor: s. Dawida Ryll
Wychowawcy i pomoc wychowawcom: s. Monika Sudy, s. Anna Ofman, p. Renata Romaniak, p. Monika Chudzik, p. Maria Molenda, p. Zofia Szramik
Pedagog: p. Małgorzata Bazan
Zajęcia muzyczne: p. Janusz Rajtmajer; p. Łukasz Szczepanik
Zajęcia plastyczne: p. Agnieszka Sitarz
Zajęcia sportowe: s. Monika Sudy, Katarzyna Chuchra
Zajęcia taneczne: p. Damian Duczyński, p. Katarzyna Chuchra
Zajęcia teatralne: s. Dawida Ryll
Kuchnia: p. Grażyna Gołkowska, Katarzyna Kocój
Księgowość: p. Barbara Piotrzkowska
Korepetycje: p. Jadwiga Janik (matematyka), s. Dawida Ryll (jęz. polski), Janek (jęz. angielski) i inni Wolontariusze, pośród których są także Klerycy z WSD w Przemyślu;

Z naszego Facebooka


Lokalizacja naszego Oratorium: