Nasi wychowankowie wzięli udział w spotkaniu poetyckim, jakie odbyło się w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu.
Prezentowane tam były wiersze s. Dawidy Ryll. O tej poezji mówił w czasie spotkania p. Jan Tulik – poeta i krytyk literacki, a p. Euzebiusz Sławik recytował wiersze siostry, natomiast Ania, Wiktoria i Arek pod opieką p. Łukasza Szczepanika i przy jego akompaniamencie wyśpiewali kilka tekstów. Podczas spotkania nasi wychowankowie, podobnie jak inni uczestnicy tego wieczoru, zadawali pytania autorce, a potem wręczali kwiaty i podziękowania. Kontakt z poezją to okazja do kształtowania wrażliwości serca na słowo, jak też na te wartości, jakie słowa wierszy w sobie kryją.