W przeddzień Niedzieli Świętej Rodziny zostało zorganizowane uroczyste spotkanie w świetlicy przy ul. Basztowej. W sali, gdzie odbyło się świętowanie dokonano wystawy prac plastycznych, wykonanych podczas zajęć w Oratorium. Prace  naszych wychowanków – ciekawe, oryginalne, świadczące o wrażliwości i zdolnościach plastycznych – zostały zaprezentowane Rodzicom i Gościom, jacy przybyli, by w raz ze społecznością świetlicową świętować Boże Narodzenie. Na tę okazję zaprezentowana została sztuka: „Czekając na Świętą Rodzinę”. Wysiłek warsztatów teatralnych nie poszedł na marne. Wszystkim podobało się przedstawienie.. Ponadto uczestnicy spotkania mogli usłyszeć śpiewy w wykonaniu starszych i młodszych wychowanków Oratorium, a najważniejsze, że mogli wspólnie z wszystkimi pokolędować.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego radosnego podsumowania minionych miesięcy wytężonej pracy w naszej świetlicy. Tym, którzy wspomagali nas finansowo, aby zajęcia mogły odbywać się przez te kilka miesięcy (m.in. Urząd Wojewódzki), jak też tym, którzy bezpośrednio pracowali z dziećmi i młodzieżą.

                  „`   ` „ ` `   `                          `