Po raz trzeci odbyło się spotkanie opłatkowe organizacji pozarządowych w przemyskich podziemiach. Spotkanie rozpoczęło się od życzeń noworocznych wygłoszonych przez Pana Prezydenta Roberta Chomę. W tym dniu nasi wychowankowie z wychowawcami również zaangażowali się w spotkanie wystawiając jasełka pt. „Z wizytą świętej Rodziny z Nazaretu”. Mimo stresu przed tak dużą i ważną publicznością każdy włożył w to całe swoje serce. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i cukierkami oraz zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek.