Środa Popielcowa. Rozpoczęliśmy Wielki Post! Jak wszyscy w Kościele – posypaliśmy głowy popiołem na znak, że sami z siebie jesteśmy prochem, ale powierzamy się Panu Jezusowi, który za nas poszedł na Krzyż, by dać nam życie, Zmartwychwstanie. Aby nie poprzestać tylko na symbolach, większość z nas z ochotą przystąpiło do Sakramentu Pokuty i Pojednania. W skrusze wyznaliśmy Bogu nasze grzechy, a On nas przygarnął z miłością, przebaczył, nakarmił Swoim Ciałem w znaku Chleba Eucharystycznego. Tak umocnieni rozpoczynamy wędrówkę z Panem Jezusem „na pustynię”, aby poprze modlitwę, post i jałmużnę czynić pokutę i bardziej jeszcze zatęsknić za świętem Zmartwychwstania. Księdzu Krzysztofowi Surmie z Pawlikowic dziękujemy za posługę, dzięki której mogliśmy godnie przeżyć ten pierwszy dzień Wielkiego Postu.