23.05.2018 r. w naszej świetlicy odbyła się Msza Prymicyjna, której przewodniczyli księża neoprezbiterzy: Dawid Kotulski i Adrian Sroka. Księża towarzyszyli i służyli nam przez kilka lat przychodząc do nas z posługą wolontariacką – „agendą”. Swoją postawą i słowem głosili świadectwo o Panu Bogu. Na sam koniec Eucharystii udzielili każdemu osobno kapłańskie błogosławieństwo.