Dzień przed zakończeniem Roku Szkolnego. W Oratorium dziękowaliśmy Bogu za wszelkie dobro, jakiego doświadczaliśmy w ciągu wszystkich miesięcy kończącego się roku szkolnego. Ojciec Gwardian odprawił dziękczynną Mszę św., podczas której wychowankowie Oratorium wraz ze swoimi rodzicami modlili się w intencji Wychowawców. Później były kiełbaski z grilla i radosna zabawa. A następnego dnia odbyło się spotkanie, w czasie którego wielu wychowanków otrzymało dyplomy i nagrody. Rodzice zapoznali się z programem i regulaminem kolonii wakacyjnych. W czasie tego spotkania przybył do nas Pan Zbigniew Bednarczyk przy przekazać „Fajową pomoc” na wakacje dla dzieci. Symboliczny czek miał wkrótce pokrycie w kwocie, którą nam zaofiarował. Niech Dobry Bóg obdarzy Pana Zbigniewa i wszystkich naszych dobroczyńców potrzebnymi łaskami.