Zajęcia dodatkowe realizowane są w świetlicy w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2018 to: taniec, nauka gry na gitarze, zajęcia sportowe, kulinarne i plastyczne. Z programu można było sfinansować pewną część godzin. Pozostałe wykonywane są wolontariacko lub dzięki innym projektom.