Nawet serdeczne podziękowanie to za mało, by wszystkim, którzy pomogli nam radośnie przeżyć kolonie, wyrazić prawdziwą wdzięczność. Dlatego podczas wspólnej Mszy św. prosiliśmy Dobrego Boga, by On sam wynagradzał okazaną nam dobroć i pobłogosławił Darczyńcom. Tę intencję Eucharystii, sprawowanej w naszej kaplicy oratoryjnej, przedstawiał Bogu Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek. Pośród znamienitych gości był m.in. Pan Prezydent Robert Choma. Współorganizator spotkania, P. Red. A. Wilgucki przybył w towarzystwie właścicieli firm oraz prezesów instytucji, którzy wzięli udział w przedwakacyjnej akcji „Turniej Charytatywny dla Oratorium” oraz P. Z. Bednarczyk – organizujący parokrotnie „Fajową pomoc”. Zaproszenie na spotkanie otrzymali też Właściciele i Prezesi Piekarni, których bułeczki rozdawane były podczas procesji Bożego Ciała.
Po Mszy św. wszystkich Miłych Gości „zabraliśmy na nasze kolonie” – prezentując zdjęcia z tamtych niezapomnianych dni. Każdy otrzymał też dyplom z podziękowaniem i błogosławieństwem samego Księdza Arcybiskupa Adama Szala. Wszystkim jeszcze raz mówimy: Bóg zapłać!